Μεγάλο το κόστος για τον προαστιακό στο Λουτράκι

Το κόστος της μελέτης για το έργο του προαστιακού στο Λουτράκι σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ ανέρχεται σε 1.5 εκ ,ευρώ, για δε την κατασκευή κανονικοποίησης με ηλεκτροκίνηση σε 25 εκ. ευρώ. Ο προβλεπόμενος χρόνος ανάθεσης -εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε 24 μήνες.

Η διαδικασία δημοπράτησης θα απαιτήσει χρόνο περίπου 6 μήνες από την ολοκλή­ρωση των μελετών και η υλοποίηση του έργου της κανονικοποίησης της γραμμής Ισθμός-Λουτράκι με την κατασκευή 2 νέων στάσεων και την ανακαίνιση του υφιστάμενου σταθμού θα απαιτήσει χρόνο περί­που 18 μηνών από την ανάθεση της εργολαβίας.

Επίσης ο Υφυπουργός εσωτερικών αναφέρει ότι από το Υπουργείο γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Πελοποννήσου περιόδου 2007-2013, ώστε να γίνει η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων τόσο για την ανάθεση-εκπόνηση της μελέτης, όσο και για την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, οριακά εντός της προγραμ­ματικής περιόδου 2007-2013.

*korinthiannews