Στο έλεος των κλεφτών τα χωριά μας δηλώνουν σε μικρογραφία την κατάσταση της χώρας,Βάνδαλοι εισέβαλλαν σε σπίτια στα Πίσια και έκαναν όλα άνω κάτω!Στην επόμενη εισβολή θα τους περιμένουν δίκανα.
Αναγνώστης