Σεβόμενοι την πρόταση του δημάρχου Κώστα Λογοθέτη και με την σύμφωνη γνώμη των μελών του Δ.Σ. μας ζητήθηκε να κλείσουμε την κάμερα.Ελπίζουμε σε λίγο να μας αφήσουν να ξανασυνδεθούμε