Τα θέματα που θα συζητηθούν αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα  είναι :

1. Λήψη απόφασης έγκρισης όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ, Δήμου Κορινθίων, Δήμου Βέλου – Βόχας & Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, για την πράξη ‘’Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, Αγωγός μεταφοράς & Επέκτασης υφιστάμενης Ε.Ε.Α.’’ Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.

2. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Α/θμια Επιτροπή Ελέγχου Σταυλισμού Ζώων & Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων.

3. Διαγραφή ή μη οφειλών από τους υπ’ αριθ. 556 & 559 έτους 2010 βεβαιωτικούς καταλόγους από πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, επονόματι ΒΑΣΙΛΗΑ Νικήτα.