Εισήγηση του Γιώργου Πετρίτση
Η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί την βασικότερη στιγμή στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κάθε χρόνο.
Σαφέστατα προσδιορίζει τον προσανατολισμό της εκάστοτε πλειοψηφίας της δημοτικής αρχής για την πορεία που εκείνη θέλει να δώσει στον Δήμο και με ποιόν τρόπο θα το πράξει.
Ο φετινός προϋπολογισμός είναι σίγουρα, ένας νέος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ προϋπολογισμός καθόσον περιλαμβάνει τους δυο πρώην δήμους: Λουτρακίου-Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων και άρα θα πρέπει να μελετηθεί πολύ σοβαρά για να δώσει εκείνα τα αποτελέσματα που όλοι επιθυμούμε.
Εκτιμώ ότι έχει δοθεί στους συμβούλους ελάχιστος χρόνος για να μελετήσει κανείς σωστά αυτό τον προϋπολογισμό.
Παρόλα αυτά πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός κινείται σε θετικά πλαίσια εκτιμώντας παράλληλα τις οικονομικές δυσκολίες και τις διάφορες περικοπές προγραμμάτων που υπάρχουν λόγω της οικονομικής κρίσης.
Αλλά ας έρθουμε στο σχέδιο του προϋπολογισμού που έχει έρθει για ψήφιση από το σώμα
Οι παρατηρήσεις μου για τον προϋπολογισμό είναι:
ΕΣΟΔΑ :
Διακρίνω μια υπεραισιοδοξία στην κατάρτιση του φετινού Προϋπολογισμού για την είσπραξη κονδυλίων από προηγούμενες χρήσεις και οφειλές και εκτιμώ ότι την παρούσα περίοδο με την βαθιά οικονομική ύφεση δεν θα εισπραχθούν αυτά τα κονδύλια μέσα στο 2011.
π.χ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ :
σελ. 14 κωδ. 1512 ποσόν από παραβάσεις ΚΟΚ 380.000 ευρώ
σελ. 15 κωδ. 1519005 τέλος διαμονής παρεπιδημούντων ποσόν 160.000 ευρώ
Το ποσόν των 3.600.000 από τα ακαθάριστα έσοδα του ΚΑΖΙΝΟ το θεωρώ υπερβολικό αν αναλογιστεί ότι το 2010 εισπράξαμε μόνο 3.363.327 δηλαδή εκτιμάτε ότι θα υπάρξει αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας γιατί κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι είναι ορατό στο τρέχον έτος .
Το ίδιο και στις προβλέψεις από τον ΚΑΠ σελ 9 κωδ. 0611.001 ποσόν 3.327.960 αφού είναι δεδομένο ότι οι πόροι από το υπουργείο θα είναι ασφαλώς μειωμένοι .
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στα ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ :
ΣΕΛ. 11 από την ΣΑΤΑ κωδ. 1311 ποσόν 635.568
Όπως και από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ που έχει παγώσει για πάνω από 8 μήνες εγγράφετε ποσά συνολικού ύψους: 2.410.341 σελ 12 .
Και στο δια ταύτα εκτιμάτε ότι θα εισπράξετε από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ποσόν 8.856.781( μαζί με τα 4.300.000 βέβαια που αφορούν το έργο του βιολογικού Αγίων Θεοδώρων ) και από έσοδα ΠΟΕ 4.358.933
Ενώ στα ΕΞΟΔΑ εκτιμάτε την μη είσπραξη από έκτακτα έσοδα μόνο 3.042.175
Εκτιμώ εν κατακλείδι ότι ο προϋπολογισμός είναι υπερεκτιμημένος και υπεραισιόδοξος και σίγουρα κατά τον απολογισμό θα υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, γεγονός που δεν το εύχομαι.
ΕΞΟΔΑ
Yπάρχει ένα πολύ μικρό κονδύλι για αγορές ακινήτων σελ69 κωδ. 30-7122.001 = 750.000 ευρώ από τα οποία ήδη 350.597 ευρώ αφορούν αγορές προηγουμένων ετών, (ήδη δηλαδή έχουν παρθεί αποφάσεις από την προηγούμενη δημοτική αρχή).
Δηλαδή αν αφαιρέσουμε το ανωτέρω ποσόν μας απομένουν περίπου 400.000 ευρώ.
Εκτιμώ κε πρόεδρε ότι το κονδύλι είναι πάρα πολύ μικρό αν θέλουμε να μιλάμε για αγορά οικοπέδου για την κατασκευή του Λυκείου Λουτρακίου. Το πρόβλημα το γνωρίζετε πολύ καλά και δυστυχώς η πρόταση αυτή δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα .
Δεν είδα καμία αναφορά στην μελέτη κόμβου Θρουβάλα – κολυμβητηρίου όπως αυτή προτάθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα. Για ποιο λόγο δεν έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό.
Παραμένει το ποσόν των 800.000 ευρώ στο έργο της αποκατάστασης του Αγίου Ανδρέα σελ 38 κωδ. 15-7331.002 εκτιμώ ότι πρέπει να αφαιρεθεί η έκπτωση που έχει δοθεί και είναι της τάξεως του 50 % .
Στη σελ 47 κωδ. 20-6662-001 αναφέρεται ότι εγγράφεται 245.000 και έχει βάλει 0.00 νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος
Σελ 68 κωδ. 30-6662.001 υπάρχει 230.000 γιατί αυτό το μεγάλο ποσόν τι αντιπροσωπεύει αν γνωρίζετε.
Δεν υπάρχει κανένα ποσόν για αγορά εκτάσεων στον υδροφόρο ορίζοντα ,όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια και γενικά δεν γίνεται καμία αναφορά για την περιοχή αυτή εκτός του κονδυλίου 27.000 που υπάρχει από τα συνεχιζόμενα έργα.
Εκτιμώ ότι δεν δίνεται η πρέπουσα βαρύτητα αφού δεν έχει μπει ούτε στο τεχνικό ούτε στο προϋπολογισμό κονδύλι για την οριοθέτηση τουλάχιστον των οικοπέδων που ανήκουν στο Δήμο και βρίσκονται στην περιοχή. Δεν γίνεται καμία αναφορά για μια έστω αθλητική εγκατάσταση στην περιοχή γνωρίζοντας το μεγάλο πρόβλημα με τις ελλείψεις τέτοιων χώρων στο Δήμο μας.
Τελειώνοντας εκτιμώ ότι υπάρχουν σοβαρές λανθασμένες εκτιμήσεις στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού και ειδικά στο θέμα των εσόδων, αλλά επειδή αυτός συντάσσεται σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο, μέσα σε μια νέα διοικητική δομή αυτή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ θα τον υπερψηφίσω παρέχοντας στην δημοτική πλειοψηφία την δυνατότητα για την σωστή και πιστή εφαρμογή του η οποία και ασφαλώς θα κριθεί κατά τον απολογισμό.
Εκτιμώ όμως ότι το θέμα της αγοράς οικοπέδου για την κατασκευή του νέου Λυκείου, που είναι απολύτως αναγκαίο έργο για το δήμο μας και θα πρέπει να επανεξετασθεί και να αυξηθεί το κονδύλι που αφορά αγορά οικοπέδου .
Στο επόμενο θέα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου : Λήψη απόφασης έγκρισης όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/07 μεταξύ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ, Δήμου Κορινθίων, Δήμου Βέλου – Βόχας & Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, για την πράξη ‘’Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου-Λεχαίου-Βόχας, Αγωγός μεταφοράς & Επέκτασης υφιστάμενης Ε.Ε.Α’’ Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης.
Ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέματος μετά από τις εισηγήσεις του Προέδρου της ΔΕΥΑΛΠ και του Διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας, εκτιμώντας ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν έχει δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ενημέρωσης των δημοτικών συμβούλων.
Τελικά το σώμα, μετά όμως από πολύωρη συζήτηση, ανέβαλε το θέμα.