Σε ανακοίνωση του υπουργείων Εσωτερικών και του υπουργείου Οικονομικών, με θέμα τα στατιστικά στοιχεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής εμφανίστηκαν κάποια από τα υπό κατάργηση ή συγχώνευση νομικά πρόσωπα ή δημοτικές επιχειρήσεις ως υπόχρεες παροχής στοιχείων, παρά το ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο και το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ προβλέπει ότι η σχετική υποχρέωση ξεκινά μετά τις συγχωνεύσεις, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Τα δύο υπουργεία, στην κοινή ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι αποτελεί μεγάλο επίτευγμα και ένα νέο κεκτημένο για τη χώρα ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοδιοίκησης, το σύνολο των 325 Δήμων της χώρας, χωρίς καμία εξαίρεση, έχουν αποστείλει τα προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία, ώστε να μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για την πορεία των οικονομικών τους δεδομένων.

Τις επόμενες ημέρες οι υπουργοί Εσωτερικών, Γ. Ραγκούσης και Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, για να παρουσιάσουν τη Βάση Δεδομένων με τα στοιχεία των ΟΤΑ.
*NotiosEvoikos