Δεν παλεύονται αλλιώς, είναι αδύνατον πλέον να πάρεις μια υπογραφή ή ένα έγγραφο αν δεν είσαι οργανωμένος!!!!!!!!!!!!!