ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Λουτράκι    8/4/2011
            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                             Αριθ. Πρωτ.: 6257
       Δ  Η  Μ  Ο  Σ                                            
    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
       —————————
Τμήμα         : Διοικητικό
Γραφείο    : Ε.Π.Ζ.
Δ/νση       : Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως                         Με αποδεικτικό
                  203 00 Λουτράκι
Τηλέφ.      : 27440-69000
F. a. x.      : 2744 0– 64858
E-Mail       : dimosl-p@otenet.gr
                                                                                    Π Ρ Ο Σ :
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
            Θ Ε Μ Α  :        Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας
             Ζωής.
            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 12η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Εισήγηση επί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού Παπανικολάου στο Λουτράκι (συμπληρωματική μελέτη).
2.Περί της λειτουργίας του εργοστασίου της εταιρείας “ΚΑΓΚΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.”, στη θέση “Σουσάκι” Δήμου μας.
3.Περί της εγκατάστασης της χημικής βιομηχανίας “SUSSAKI LOGISTICS A.E.” στη θέση “Σουσάκι” Δήμου μας.
4.Περί της τοποθέτησης ανεμογεννητριών (δημιουργία αιολικού πάρκου) στην περιοχή “Πράθι” Δήμου μας.
5.Περί της ύπαρξης – λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε Αγίους Θεοδώρους, Περαχώρα και Σχοίνο.
6.Λήψη Απόφασης για παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, του θέματος της αξιοποίησης – διαχείρισης του αλσυλίου “Λιάντρο” στους Αγ. Θεοδώρους.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβούλια Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων
                                                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων