Γιατί το κέρατο πληρώνεται… Και πληρώνεται ακριβά.
Ίσως μετά από αυτές τις φωτογραφίες το σκεφτείτε λίγο καλυτερα την επόμενη φορά που θα βάλετε την “υπογραφή” σας…*stakarfia
*reporter tv