Το trailer του dvd  ” No Arms , No Legs , No Worries ” …
Η θαυμαστή ιστορία του Nick Vujicic …