Προς: κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Λούκα Κατσέλη, Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

κ. Π. Γερουλάνο, Υπουργό Πολιτισμού – Τουρισμού

Κοινοποίηση:

1. Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου.

2. Κόμματα & Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου.

3. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, υπόψιν προέδρου κ. Ι. Παναγόπουλου.

4. Δημάρχους & Δημοτικά Συμβούλια Πατρών, Ξάνθης, Λουτρακίου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου,

Θέμα: «ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΖΙΝΟ»

Κύριοι Υπουργοί,

Κυρία Υπουργέ,

Στις εννέα (9) νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις Καζίνο απασχολούνται περί τους 5.500 εργαζόμενους, οι οποίοι σε ετήσια βάση μισθοδοτούνται και διοχετεύουν προς τις τοπικές κοινωνίες πάνω από 124.000.000€ μισθοδοσία, καταβάλλουν πάνω από 60.900.000€ φόρο εισοδήματος και συνεισφέρουν με πάνω από 62.600.000€ εισφορές προς τ’ ασφαλιστικά ταμεία.

Αυτός ο ειδικού ενδιαφέροντος κλάδος της Οικονομίας, παρεμπιπτόντως, συνεισφέρει στο Ελληνικό Δημόσιο ετησίως περίπου 190.500.000€ δικαιώματα από τα ακαθάριστα έσοδα τυχερών παιχνιδιών, 7.500.000€ τέλη υπέρ ΕΟΤ, 18.800.000€ μερίσματα Δημοσίου (ΕΤΑ – Δήμοι), 15.000.000€ συνολικά έσοδα ΟΤΑ και 26.200.000€ Δικαιώματα Δημοσίου επί των Εισιτηρίων. Επίσης περί τα 100.000.000€ δαπανώνται σε διάφορους τοπικούς προμηθευτές και εμπόρους, που υποστηρίζουν τη λειτουργία των Καζίνο.

Αν προσθέσει κανείς όλα τα παραπάνω (μαζί με προμηθευτές και εμπόρους), διαπιστώνει ότι τ’ αντισταθμιστικά οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνο, προς εργαζόμενους, δημόσιο και τοπικές κοινωνίες, ξεπερνούν τα 550.000.000€ σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Ν.3868/2010, οι επιχειρήσεις Καζίνο εξαιρούνται από την απαγόρευση καπνίσματος μέχρι την 1.6.2011. Μάλιστα, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Υγείας ότι τα καζίνο θα εξαιρεθούν οριστικά, υπό όρους, από την απαγόρευση του καπνίσματος, τελικώς τον περασμένο Ιανουάριο με παρέμβαση του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου, η απαγόρευση θα είναι ολική.

Κάτι τέτοιο σημαίνει, σύμφωνα με τις εξαγγελίες των Διοικήσεων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, την απόλυση 2500 εργαζομένων στα Καζίνο. Βεβαίως ανάλογη μεταβολή θα υπάρξει και σε όλα τα παραπάνω ποσά τα οποία σήμερα ωφελούνται εργαζόμενοι, δημόσιο και τοπικές κοινωνίες.

Κύριοι Υπουργοί,

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρόθεση της Κυβέρνησης και των Υπουργείων σας δεν είναι να οδηγηθούν 2.500 επιπλέον εργαζόμενοι στο Ταμείο Ανεργίας. Βεβαίως και η δημόσια υγεία πρέπει να αποτελεί μέριμνα του κράτους, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε μια περίοδο κρίσης, με πρωτόγνωρα ποσοστά ανεργίας, προέχει η διάσωση των θέσεων εργασίας. Εξάλλου αν το κράτος επιθυμεί να έχει αποτελέσματα στην κατεύθυνση της διασφάλιση της δημόσιας υγείας και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, οφείλει να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με προσωπικό, προκειμένου να τηρείται η πλούσια σε διατάξεις κείμενη νομοθεσία.

>Ως Ομοσπονδία δεν ζητάμε ολική εξαίρεση των καζίνο από τον αντικαπνιστικό νόμο.

Ζητάμε καταρχήν να δωθεί μια εξάμηνη παράταση, προκειμένου να υπάρξει πραγματική διαβούλευση με τους εργαζόμενους του κλάδου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις από την εφαρμογή του.

Επιπλέον προτείνουμε ν’ ανοίξει μια ειλικρινή συζήτηση επί της παρακάτω προτάσεως της Ομοσπονδίας μας.

Πρόταση:

«Οι επιχειρήσεις καζίνο διέπονται από το Ν.2206/1994 και οι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις αίθουσες διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, να καθορισθούν με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού – Τουρισμού. Μέχρι τις 31.12.2011 όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον κλάδο φορείς θα έχουν διαβουλευθεί μεταξύ τους και θα έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους στα συναρμόδια Υπουργεία.

Σχέδιο διατάξεων και όρων Κ.Υ.Α

1. Καζίνο,με χώρους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων άνω των 500τ.μ, υποχρεούνται να δημιουργούν ειδικό χώρο για καπνίζοντες, με εμβαδό ίσο, με το 50% του συνολικού χώρου της αιθούσης διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών. Ο χώρος καπνιζόντων διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους χώρους της αιθούσης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών με διαχωριστικό που έχει ύψος ίσο με την οροφή των συγκεκριμένων χώρων.

Καθαρισμός χώρου καπνιζόντωνΟ εξαερισμός του χώρου γίνεται με κατάλληλα για τον εξαερισμό του και τον καθαρισμό του εσωτερικού του αέρα μηχανήματα. Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Να έχει εμφανή επιγραφή τόσο στο εσωτερικό του, όσο και στην εξωτερική επιφάνεια του διαχωριστικού του από το υπόλοιπο καζίνο, ότι πρόκειται για χώρο καπνιζόντων. Σε όλο το υπόλοιπο καζίνο πρέπει να αναρτηθούν σε εμφανή σημεία επιγραφές ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.

Για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, σχετική μελέτη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του χώρου καπνιζόντων, πλήρης κάτοψη και τοπογραφικό του καζίνο, καθώς και γνώμη της πιο αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων και της Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε) της επιχείρησης..

Εκτός του χώρου καπνιζόντων ο νόμιμος εκπρόσωπος του καζίνο πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα όπως η τοποθέτηση επιγραφών, η μη ύπαρξη σταχτοδοχείων και η ενημέρωση από το προσωπικό για να τονιστεί ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Η χορήγηση της άδειας για τη δημιουργία χώρου καπνιζόντων, με επακριβή καθορισμό αυτού, γίνεται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Δημόσιας Αρχής, κατόπιν αιτήσεως του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, υποβολής των δικαιολογητικών και βάσει των όρων που προβλέπονται από την παρούσα.

3. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων καζίνο, που εργάζονται και απασχολούνται στις αίθουσες διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών έχουν δικαίωμα επιλογής, αν θα εργάζονται σε χώρους διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για καπνίζοντες ή μη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εργασίας σε χώρους καπνιζόντων ή μη θα καθορίζονται με κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας.

Στους υπόλοιπους χώρους και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν μέσα στο καζίνο, όπως επίσης και στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους υγιεινής των καζίνο, ανεξαρτήτως εμβαδού, είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, απαγορεύεται το κάπνισμα.»Με την ελπίδα ότι η πρόταση μας θα εισακουστεί και θα αποτραπεί το ενδεχόμενο μαζικών απολύσεων στον κλάδο μας, αναμένουμε με αγωνία τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Λογοθέτης Δημ. Καραγεωργόπουλος