Διαβάστε επίσης για τις αρκετές παραβάσεις που υπάρχουν στην αγορά των υγρών καυσίμων στα πρατήρια.

Αρκετές παραβάσεις με ανακριβείς και παραπλανητικές ενδείξεις σε πινακίδες κρεάτων, ψαριών, οπωρολαχανικών, ξηρών καρπών, καθώς και σε καταστήματα εστίασης εντόπισαν τα συνεργεία ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή που εντατικοποιεί την παρουσία της στην αγορά ενόψει του Πάσχα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία, έχει διαπιστωθεί η παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς την τιμή, τη χώρα προέλευσης και το είδος του προϊόντος και έχουν παρατηρηθεί επίσης συχνές αλλαγές ενδείξεων σε πινακίδες και «ψιλά γράμματα» στα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, που δυσχεραίνουν τη δυνατότητα ενημέρωσης του καταναλωτή.

Επίσης, από τη γραμματεία σημειώνεται ότι ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί προς τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές (Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου κλπ) για τη διεξαγωγή εντατικών ελέγχων για την ποιότητα των καυσίμων που διατίθενται από πρατήρια εθνικών οδών, ταξιδιωτικών κόμβων και τουριστικών περιοχών.

Ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή, κ. Δ. Σπυράκος, δήλωσε για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, ενόψει των Εορτών του Πάσχα, τα εξής: “Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, διενεργεί ελέγχους για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της αγοράς και τον εντοπισμό τυχόν παραβάσεων των σχετικών διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή και ιδίως εκείνων των διατάξεων που αφορούν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ελέγχων δείχνουν αρκετές παραβάσεις με ανακριβείς και παραπλανητικές ενδείξεις σε πινακίδες κρεάτων, ψαριών, οπωρολαχανικών, ξηρών καρπών, καθώς και σε καταστήματα εστίασης. Ενδεικτικά, έχει διαπιστωθεί η παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς την τιμή, τη χώρα προέλευσης και το είδος του προϊόντος και έχουν παρατηρηθεί επίσης συχνές αλλαγές ενδείξεων σε πινακίδες και «ψιλά γράμματα» στα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, που δυσχεραίνουν τη δυνατότητα ενημέρωσης του καταναλωτή. Για όλες τις παραβάσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν συντάξει τις απαραίτητες εκθέσεις και έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες για την επιβολή των ανάλογων προστίμων. Οι έλεγχοι αυτοί ενόψει του Πάσχα θα είναι συνεχείς, αδιάλειπτοι και εντατικοί με σκοπό τη μεγαλύτερη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών”.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, επίσης, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, απέστειλε εγκύκλιό της σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου της χώρας για εντατικοποίηση των ελέγχων σε θέματα ποιότητας των προϊόντων, που έχουν αυξημένη ζήτηση κατά την περίοδο του Πάσχα, όπως: Κεριά – λαμπάδες, οινοπνευματώδη ποτά και καύσιμα.

Έτσι, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στα παρακάτω είδη:

ΚΕΡΙΑ – ΛΑΜΠΑΔΕΣ

Η ποιότητα των κεριών ελέγχεται μετά από δειγματοληψία και χημική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει παρασκευαστεί αποκλειστικά από κερί μέλισσας, γεγονός που σχετίζεται με την τιμή πώλησής του.

Προσέχετε ιδιαίτερα τη χρήση κεριών και λαμπάδων. Σε χώρους με συνωστισμό κρατάτε τα αναμμένα κεριά ή λαμπάδες σε απόσταση ασφαλείας από τους διπλανούς σας. Έχετε τα παιδιά σας υπό την άμεση επιτήρησή σας, καθώς οι λαμπάδες τους είναι συνήθως διακοσμημένες από εύφλεκτα υλικά.


ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Όλα τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν το σήμα «CE», που αποτελεί δήλωση του κατασκευαστή ότι το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης, πρέπει να φέρουν το όνομα ή και την εταιρική επωνυμία και το σήμα, καθώς και τη Δ/νση του κατασκευαστή ή εντολοδόχου του ή του εισαγωγέα στην αγορά. Έτσι θα μπορέσετε να βρείτε ανταπόκριση, αν έχετε κάποιο παράπονο από το παιχνίδι, και να έλθετε σε επαφή με τον κατασκευαστή του για επισκευή, ανταλλακτικά κλπ.

Ορισμένα παιχνίδια, λόγω φύσεως ή σχεδιασμού ή υλικών, πρέπει επιπλέον να έχουν προειδοποιητικές οδηγίες για τη χρήση τους. Αυτά που λόγω λειτουργίας ή χαρακτηριστικών προορίζονται για ορισμένες ηλικίες, πρέπει να αναγράφουν την ηλικία για την οποία προορίζονται.

Προσέχετε το υλικό και η σύνθεση του παιχνιδιού να είναι απόλυτα ασφαλή για την ηλικία του παιδιού. Παιχνίδια με κόγχες, προεξέχοντα ελάσματα, οξείες γωνίες και άλλα αιχμηρά μέρη μπορεί να πληγώσουν ή να τραυματίσουν τα παιδιά.

Φροντίζετε να μην παρασύρεστε από τις διαφημίσεις, αλλά να επιλέγετε παιχνίδια που προάγουν την ευρηματικότητα και την πρωτοβουλία του παιδιού.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις λαμπάδες που στολίζονται με παιχνίδια ή αντικείμενα που έχουν πρότυπα βίας ή τρόμου, τα οποία μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών, καθώς και λαμπάδες που στολίζονται με παιχνίδια που μοιάζουν με τρόφιμα ή που οι ίδιες οι λαμπάδες μοιάζουν με τρόφιμα.

Οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά των κατάλληλων παιχνιδιών και στην επίβλεψη των παιδιών τους, ενώ αυτά παίζουν. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη εμπειρία για τα παιδιά μας, οι γονείς να έχουν κατά νου ειδικότερα τα ακόλουθα για την ασφάλεια των παιχνιδιών:

Κατά την επιλογή ενός παιχνιδιού:

· Αγοράζετε παιχνίδια από αξιόπιστα καταστήματα και σημεία πώλησης.

· Διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες – ποτέ μην αγοράζετε παιχνίδια που ΔΕΝ φέρουν το σήμα CE.

· Επιλέξτε παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία, τις ικανότητες του παιδιού και το επίπεδο δεξιοτήτων. Ποτέ μην αγοράζετε ένα παιχνίδι που φέρει την ακόλουθη προειδοποίηση για ένα παιδί κάτω των 3 ετών.

· Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα κομμάτια για παιδιά κάτω των 3 ετών.


Μετά την αγορά ενός παιχνιδιού:

· Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση του παιχνιδιού και τη χρήση.

· Παρακολουθείτε τα παιδιά καθώς παίζουν.

· Βεβαιωθείτε ότι τα παιχνίδια παίζονται όπως έχουν σχεδιαστεί και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης. Επίσης, ότι είναι κατάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητες του παιδιού.

· Ελέγξτε τα παιχνίδια από καιρού εις καιρόν αν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού.

· Πετάτε όλες τις συσκευασίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.

· Τηρείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης.

· Διδάξτε στα παιδιά σας να μαζεύουν τα παιχνίδια τους.

· Αναφέρετε οποιαδήποτε προβλήματα ασφάλειας ενός παιχνιδιού στον λιανοπωλητή ή τον κατασκευαστή.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων on-line κοινοποιήσεων μέσω του συστήματος ταχείας ενημέρωσης RAPEX, για να ενημερωθούν σχετικά με τις πιο πρόσφατες κοινοποιήσεις σχετικά με τα παιχνίδια που είναι μη ασφαλή, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr), όπου δημοσιεύονται μεταφρασμένες στα ελληνικά οι εβδομαδιαίες ανασκοπήσεις του RAPEX.

ΧΡΗΣΗ ΚΡΟΤΙΔΩΝ – ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ κλπ

Η εισαγωγή, μεταφορά, κατασκευή, εμπορία και κατοχή ειδών πυροτεχνίας, που χαρακτηρίζονται ως βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας των αρμοδίων αστυνομικών υπηρεσιών. Πριν τη διάθεση στην κατανάλωση οποιουδήποτε εκρηκτικού, πρέπει αυτό να είναι εφοδιασμένο με έγκριση κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η χρήση των παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων πρέπει να αποφεύγεται, ώστε να αποτρέπονται ατυχήματα ή άλλα δυσάρεστα προβλήματα.


ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

Ενόψει των γενικότερων αγορών που πραγματοποιούνται την εποχή αυτή και προς αποφυγή κινδύνου τραυματισμού ή πνιγμού των παιδιών, συστήνεται στους γονείς που αγοράζουν ενδύματα για τα παιδιά τους να λαμβάνουν υπόψη τους ενδεικτικά και τα εξής:

Έξι συστάσεις για τα παιδικά ενδύματα

1. Ενδύματα για παιδιά μέχρι 7 ετών (ύψος 1.34μ) δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια (λειτουργικά ή διακοσμητικά) και κορδόνια περίσφιξης στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού.

2. Ενδύματα για παιδιά μεταξύ 7 και 14 ετών δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια (λειτουργικά ή διακοσμητικά) στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού μακρύτερα των 7.5cm ή κορδόνια περίσφιξης με ελεύθερες άκρες. Τα κορδόνια στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού δεν πρέπει να είναι ελαστικά, εκτός από τις τιράντες ώμων και τα κορδόνια που δένουν στο πίσω μέρος του λαιμού.

3. Τα παιδικά ενδύματα δεν πρέπει να φέρουν κορδόνια (λειτουργικά ή διακοσμητικά) και κορδόνια περίσφιξης με ελεύθερες άκρες μακρύτερα των 14cm στην περιοχή του θώρακα και της μέσης.

4. Τα παιδικά ενδύματα που είναι σχεδιασμένα να δένουν στο πίσω μέρος του λαιμού δεν πρέπει να φέρουν ελεύθερες άκρες στην περιοχή της κουκούλας και του λαιμού.

5. Τα παιδικά ενδύματα που είναι σχεδιασμένα να δένουν στο μπροστινό μέρος δεν πρέπει να φέρουν δεμένες ζώνες ή φαρδιές λωρίδες σαν ζώνες (πάχους 3cm και άνω) μακρύτερες των 36cm σε μήκος, μετρημένες όταν είναι λυτές και από το σημείο που αυτές δένονται.

6. Κορδόνια (λειτουργικά ή διακοσμητικά) ή κορδόνια περίσφιξης σε παιδικά ενδύματα δεν πρέπει να κρέμονται κάτω από το μανίκι ή το στρίφωμα του ενδύματος. Κορδόνια περίσφιξης, λειτουργικά και διακοσμητικά κορδόνια στο κάτω μέρος του στριφώματος σε μακριού μήκους παντελόνια, θα πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό του ενδύματος.

Τα χειροποίητα παιδικά ενδύματα θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις παραπάνω συστάσεις.

Αν οι καταναλωτές έχουν ήδη στην κατοχή τους παιδικά ενδύματα, που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να απομακρύνουν ή να κόψουν το κορδόνι ή το κορδόνι περίσφιξης. Μπορούν επίσης να αλλάξουν το ένδυμα στο κατάστημα που το προμηθευτήκαν και να ενημερώσουν τον πωλητή.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ/ΓΛΥΚΑ

Διακοσμητικά προϊόντα, τα οποία λόγω σχήματος, εμφάνισης, οσμής και μεγέθους ομοιάζουν με τρόφιμο, είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για παιδιά. Τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να εκληφθούν από αυτά ως τρόφιμα, γεγονός το οποίο εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους, καθώς σε περίπτωση που αποσπασθούν μικρά κομμάτια από αυτά, είναι δυνατό, σε περίπτωση κατάποσης, να προκληθεί πνιγμός.

Εξαιτίας αυτού, συστήνεται στους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στις αγορές που πραγματοποιούν και να αποφεύγουν να αγοράζουν διακοσμητικά προϊόντα που ομοιάζουν με τρόφιμα/γλυκά.

Για πληροφορίες, αναφορές ή καταγγελίες η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή λειτουργεί τη Γραμμή του Καταναλωτή 1520.