Λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης, τον λόγο ζήτησε και πήρε ο κύριος Γιώργος Πετρίτσης, ο οποίος δήλωσε…

“Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναφέρουμε το θέμα στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30/06 για να συζητηθεί εκτενέστερα. Από την πλευρά μου, δεν θέλω να πλατιάσω και αρκούμαι να δηλώσω ότι επιβεβαιωθήκαμε για όσα προεκλογικά λέγαμε σχετικά με τα τόσα χρόνια που χάθηκαν στον τόπο μας”. Στην συνέχεια, διάβασε ένα μικρό απόσπασμα από την προεκλογική του ομιλία που αναφερόταν σε αυτά ακριβώς τα σημεία.