Εικόνες ντροπής …αυτοί οι ουρακοτάγκοι,με τα ξυρισμένα κεφάλια (εκπρόσωποι της Άρειας φυλής),δεν θα έπρεπε να λέγονται συμπατριώτες μας…