Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετονομάζεται σε Υπουργείο κατασπατάλησης Αγροτικών Επιδοτήσεων 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Αδικίας, Αδιαφάνειας & Απανθρωπιάς 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετονομάζεται σε Υπουργείο Μίζας και Εθνικής Άμυνας 

Υπουργείο Εξωτερικών: Καταργείται! (Ούτως ή άλλως εξωτερική πολιτική δεν υφίσταται…) 

Υπουργείο Επικρατείας: Διατηρείται! (Δεν κατάλαβα και ποτέ ποιες είναι οι αρμοδιότητές του, αλλά είναι κρίμα οι υπάλληλοί του να μετατεθούν σε άλλη θέση και να πρέπει να δουλέψουν) 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετονομάζεται σε Υπουργείο Ανεργίας & Μαύρης Εργασίας 

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μετονομάζεται σε Υπουργείο Εσωτερικών, Ερήμωσης της Επαρχίας και Ηλεκτρονικού Φακελώματος 

Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας: Διατηρείται!(Ομολογώ εδώ δεν βρήκα τίποτα έξυπνο) 

Υπουργείο Οικονομικών μετονομάζεται σε Υπουργείο Νέων μέτρων & Φόρων 

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Υπουργείο Πεδήας, δια Βίου Κατάληψης και Θρησκεύματος 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετονομάζεται σε Υπουργείο Κλιματικής Καταστροφής 

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετονομάζεται σε Υπουργείο Καρτέλ και Περιφερειακής Υπανάπτυξης 

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Απολίτιστων & Τουριστών (Σε αυτό θα υπάγονται & οι Δημόσιοι Υπάλληλοι) 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετονομάζεται σε Υπουργείο προστασίας του Αλήτη 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάζεται σε Υπουργείο Νοσηλευτικής Ταλαιπωρίας και Κοινωνικής Αδιαφορίας 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάζεται σε Υπουργείο Ατελείωτων Υποδομών και προβληματικών Δικτύων

Πηγή: 24wro.blogspot.com