Με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γιώργου Δέδε, κρίθηκε αναγκαίος ο έλεγχος των εμπορικών καταστημάτων της Κορινθίας, για να διαπιστωθεί η ομαλή λειτουργία τους, η τήρηση των αγορανομικών διατάξεων, ο έλεγχος της ποιότητας των προσφερόμενων αγαθών και να προληφθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας.

Στα πλαίσια αυτά, κλιμάκιο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, πραγματοποίησε για το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2011, ελέγχους σε 370 καταστήματα σε όλο το Νομό και συγκεκριμένα:
1. Έλεγχοι σε κρεοπωλεία: έλεγχος καταλληλότητας προϊόντων (ύπαρξη σφραγίδας προέλευσης), ύπαρξη τιμολογίων και πινακίδων.
2. Έλεγχοι σε παντοπωλεία, πολυκαταστήματα, super market, σημεία πώλησης κατεψυγμένων προϊόντων: έλεγχος τιμών, ύπαρξη πινακίδων, έλεγχος καταλληλότητας προϊόντων.
3. Έλεγχοι σε οπωροπωλεία: ύπαρξη πινακίδων, έλεγχος ποσοστού κέρδους.
4. Έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων (κυρίως επί των εθνικών οδών): ελήφθησαν δείγματα για να ελεγχθεί η ποιότητα των καυσίμων, καθώς ελέγχθηκε η ανάρτηση των τιμών στο διαδίκτυο και πραγματοποιήθηκε λιτρομέτρηση.
5. Έλεγχοι σε καταστήματα πασχαλινών ειδών (παιχνίδια, κεριά, λαμπάδες κλπ): νόμιμη σήμανση, έλεγχος ενδείξεων που αναγράφονται επί της συσκευασίας τους.
6. Έλεγχοι σε αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία: ύπαρξη πινακίδων σε προϊόντα εποχής.
7. Έλεγχοι σε κέντρα εστίασης και αναψυχής: έλεγχος ύπαρξης τιμοκαταλόγων.
8. Έλεγχοι σε καταστήματα ένδυσης και υπόδησης: έλεγχος ανάρτησης πινακίδων στις βιτρίνες των καταστημάτων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων, διαπιστώθηκε πως τα καταστήματα κατά μεγάλη πλειοψηφία τηρούσαν τις νόμιμες και προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν οι αντίστοιχες από το Νόμο κυρώσεις.
Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους καταστηματάρχες για διάφορες αγορανομικές παραβάσεις ανέρχεται στο ποσό των 10.500 ευρώ.
Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας και με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα εντατικοποιηθούν την επόμενη περίοδο, ενώ τα αποτελέσματά τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για πλήρη γνώση και ενημέρωση των πολιτών του Νομού.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ