Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ:

Τώρα που θα γίνουν περικοπές θέσεων εργασίας,

ο Μαλάκας θα πάει σπίτι του…