Τα διάφορα πολιτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο με χρώματα.


1. Με το Μπλε χρώμα είναι η καθαρά Προεδρικές Δημοκρατίες, όπου υπάρχει μόνο Πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται άμεσα από το λαό και ηγείται της κυβέρνησης, ενώ το Κοινοβούλιο εκλέγεται ανεξάρτητα (π.χ. Κύπρος, ΗΠΑ κ.λ.π.).

2. Με το κίτρινο χρώμα είναι οι Ημιπροεδρικές Δημοκρατίες, όπου συνήθως κυριαρχεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος και εκλέγεται απευθείας από το λαό. Εδώ υπάρχει μεν πρωθυπουργός, αλλά ουσιαστικός κυβερνήτης είναι ο Πρόεδρος (π.χ. Γαλλία, Ρωσία κ.λ.π.).

Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, οι καθαρά Προεδρικές και Ημιπροεδρικές Δημοκρατίες είναι τα πολιτικά συστήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των κρατών της υδρογείου.

3. Με το πορτοκαλί χρώμα είναι οι Προεδρευόμενες Κοινοβουλευτικές Δημοκρατίες, όπως είναι η δική μας. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό το πολιτικό σύστημα ισχύει σε ελάχιστες χώρες και αυτές θα είναι είτε βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης με ισχυρές οικονομίες, είτε εντελώς υπανάπτυκτες, όπως είναι η χώρα μας, η Τουρκία, η Ινδία κ.λ.π.

4. Υπάρχουν και κάποιες Βασιλευόμενες Κοινοβουλευτικές Δημοκρατίες, όπως π.χ. η Αγγλία, η Ισπανία κ.λ.π. και κάποιες Μοναρχίες (απόλυτες και μη).
Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάντως δεν μπορεί να είναι πολιτικά αφελής ο συντριπτικός πληθυσμός της γης και εμείς οι πολιτικά έξυπνοι. Μάλλον σε μας, πολιτικά έξυπνο είναι το πολιτικό μας κατεστημένο. Όσο για τον απλό λαό καλύτερα αφήστε το.
*πηγή