Η χώρα έχει ανάγκη από εθνική προσπάθεια, έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε όλοι, επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Μότορ Όιλ κ. Βαρδής Βαρδινογιάννης, μιλώντας στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, και αναφερόμενος στη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας…

Ο κ. Βαρδινογιάννης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο των εργαζομένων του ομίλου επισημαίνοντας ότι το σωματείο τους δεν λειτουργεί με κομματικά κριτήρια και οι ίδιοι γνωρίζουν την αξία τους για την εταιρία.

Ανάλογες επισημάνσεις έκανε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Μότορ Όιλ, Πέτρος Τζανετάκης, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι λειτούργησαν εποικοδομητικά και βοήθησαν στην υλοποίηση των στόχων του ομίλου. Ο ίδιος επεσήμανε ότι το μερίδιο αγοράς του διυλιστηρίου του ομίλου στην εσωτερική αγορά είναι 25 % και οι πωλήσεις στην Ελλάδα αποτελούν το 36 % των συνολικών πωλήσεων. Συνεπώς η έκθεση στις συνέπειες της κρίσης είναι σχετικά περιορισμένη.

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε εξάλλου τη διανομή μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2010, ποσό που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 21% (0,0525 ευρώ ανά μετοχή). Από την ερχόμενη Δευτέρα 30 Μαΐου οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2010.