«Υπηρεσία Μιας Στάσης» για εκατοντάδες νέους επιχειρηματίες

Εκατοντάδες νέοι επιχειρηματίες χρησιμοποίησαν την «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για την ίδρυση των εταιριών τους, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό απολογισμό (4.4.2011 έως 29.5.2011), σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο ΕΒΕΑ και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, η διαδικασία ήταν τόσο γρήγορη και αυτοματοποιημένη ώστε χρειάστηκαν μόλις 35 λεπτά της ώρας για την ίδρυση των επιχειρήσεών τους.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα αυτό ιδρύθηκαν συνολικά 777 επιχειρήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης όλης της χώρας, ενώ εγγράφηκαν 4.935 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 3.759 είναι ατομικές) στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.)

Αναλυτικά, σε 54 από τα 59 Επιμελητήρια της χώρας και σε 138 από τους περισσότερους από 2.000 συμβολαιογράφους που έχουν πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα, (από τους 3.200 που υπάρχουν πανελλαδικά και πιστοποιούνται καθημερινά), έχουν ιδρυθεί οι παρακάτω εταιρικοί τύποι:

ΑΕ 59

ΕΠΕ 143

ΕΕ 218

ΟΕ 357

ΣΥΝΟΛΟ 777

Από αυτές τις 777 επιχειρήσεις, οι 568 ιδρύθηκαν από τα Επιμελητήρια και οι 209 από συμβολαιογράφους.

Στα στοιχεία που υπάρχουν για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης από την έναρξη της λειτουργίας της έως σήμερα, αποτυπώνεται η διαρκώς αυξανόμενη τάση ίδρυσης εταιριών, καθώς και η όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των συμβολαιογράφων και των επιμελητηρίων στις διαδικασίες. Συγκεκριμένα, από τις 4 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου 2011 ιδρύθηκαν 275 επιχειρήσεις, ενώ από τις 6 έως τις 29 Μαΐου 2011, ιδρύθηκαν συνολικά 502 επιχειρήσεις.
*newsbeast.gr