ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λουτράκι, 01/06/2011
Ενημερώνουμε σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης εποχικών υπαλλήλων ότι η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε ( 5 ) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως 6/6/2011 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει τις βεβαιώσεις τους από τον ΟΑΕΔ.