Στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (31-5-2011) ο κ. Λογοθέτης ανακοίνωσε την ένταξη του έργου: «Βελτίωση-Ανακαίνιση της Επαρχιακής Οδού Περαχώρας- Βουλιαγμένης», από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στο ΕΣΠΑ 2007-13.

«Ξέχασε» όμως να αναφέρει το ιστορικό του έργου και τις επίπονες προσπάθειες που είχαν προηγηθεί ώστε να είναι ώριμο το έργο, προκειμένου να ενταχθεί σε Πράξη Χρηματοδότησης.

Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να του φρεσκάρουμε την μνήμη:

1) Η Χρηματοδότηση της μελέτης για όλο το έργο είχε γίνει από την ΔΑΕΤ για λογαριασμό του Δήμου, επί Δημαρχίας του κ. Παύλου.
Οι τελικές επιμετρήσεις των επικειμένων, που ευρίσκονται στην ζώνη απαλλοτρίωσης του δρόμου Περαχώρας- Βουλιαγμένης, έγιναν από την Τεχνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τον Μελετητή του έργου, το καλοκαίρι του 2010.

2) Η Διάνοιξη του δρόμου Περαχώρας-Βουλιαγμένης είναι ένα από τα 4 τμήματα του έργου: «Βελτίωση-Ανακαίνιση Επαρχιακής Οδού Περαχώρας-Λίμνης Βουλιαγμένης και χάραξη τμήματος Ε.Ο.  Περαχώρας».

Τα τμήματα Β΄ & Δ΄ του έργου αφορούν στις Στροφές της Αγίας Παρασκευής και τον δρόμο από την έξοδο της Περαχώρας έως την είσοδο των Πισίων, έργο που άρχισε να εκτελείται επί Δημαρχίας Γκιώνη και καθυστέρησε η ολοκλήρωσή του λόγω των Αρχαιολογικών Ευρημάτων στην περιοχή του Αγίου Βλασίου. Το συνολικό κόστος της κατασκευής των 2 τμημάτων, μαζί με την αναγκαία Συμπληρωματική Σύμβαση, έχει ανέλθει στο ποσό των 2.671.888 €. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Πόρους του Δήμου και η δαπάνη που έχει πιστοποιηθεί έως τις 31-12-2010 ήταν 2.006.399 €, με υπολειπόμενο, δηλαδή,  ποσό πληρωμής στο Ανάδοχο του έργου 665.489 €.   

Με την κατασκευή αυτών των 2 τμημάτων γίνεται πολύ ασφαλέστερη η διέλευση τόσο των κατοίκων, οι οποίοι καθημερινά διέρχονται από αυτούς του δρόμους, όσο και των επισκεπτών σημαντικών τουριστικών περιοχών του Δήμου μας.

3) Η Δημοτική Αρχή Γκιώνη, σε συνεχή συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και αλλεπάλληλες επαφές με την Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, κατάφερε να γίνει δυνατή η παράταση ισχύος των Περιβαλλοντικών όρων εκτέλεσης του έργου έως το τέλος του 2011. Επίσης σε συνεργασία με τον Νομάρχη κ. Ταγαρά, έγινε δυνατή η έκδοση προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτριώσεως για τους δικαιούχους, από το Πρωτοδικείο Κορίνθου. Η παρακατάθεση του ποσού των 537.025 € στους Δικαιούχους –από πόρους του Δήμου μας–  εγκρίθηκε  ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος του 2010.

Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι για να ενταχθεί ένα έργο στο ΕΣΠΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συντελεσθεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις. Επίσης, βάσει αυτών που ίσχυαν έως το τέλος του 2010, ήταν απαραίτητη η  επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης με διαδικασία σύμφωνη του ν.3316/05 και αυτή ήταν δυνατή μόνο από την αναθέτουσα αρχή δηλ. την ΔΑΕΤ. Πράγμα πρακτικά αδύνατον, αφού ως γνωστό είχε επέλθει από τον περσινό Οκτώβριο η τροποποίηση του  Καταστατικού της Εταιρείας.
Πλέον σήμερα η ανωτέρω απαραίτητη προϋπόθεση δεν υφίσταται και απλά αρκεί η έγκριση μελέτης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, η οποία και δόθηκε. Στο συμβούλιο αυτό προεδρεύει ο κ. Κωστόγιαννης, ο άνθρωπος που βοήθησε τα μέγιστα ώστε να προχωρήσει και η εκπόνηση της Οριστικής  Μελέτης Αντιπλημμυρικής Προστασίας Λουτρακίου. 

Αυτή ήταν η «προσπάθεια» του κ. Λογοθέτη!!

Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η διάνοιξη του δρόμου σε συνδυασμό με τις εργασίες Ανάδειξης του Αρχαιολογικού Χώρου στο Ηραίου, που ως γνωστόν ήδη ξεκίνησαν και που είναι και αυτό έργο της Δημοτικής Αρχής Γκιώνη, ο Χώρος  της Λίμνης Βουλιαγμένης θα γίνει προσιτός και εύκολα προσπελάσιμος για το Κοινό, συντελώντας έτσι στον εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος της Περιοχής.

Τέλος προτρέπουμε την νέα Δημοτική Αρχή να «τρέξει» (αφήνοντας κατά μέρος τις θριαμβολογίες) την ένταξη της κατασκευής του Περιφερειακού Δρόμου, από το ύψος του Κλειστού Γυμναστηρίου «Γ. Γαλανόπουλος» έως τον δρόμο Δημοσίων Υπαλλήλων, σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ