Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ερευνητικό πρόγραμμα «Εργαστήρι Πολιτικής: μέτρα και προτάσεις πολιτικής για τη συμμετοχή των νέων στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης)»,
θα πραγματοποιήσει τον πρώτο κύκλο διαβούλευσης με τη συμμετοχή των μελών της ομάδας εργασίας (focus group) την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 και ώρα 11.00’, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσωνος 1).
Τον επιστημονικό συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει ειδική ερευνητική ομάδα, με τίτλο «Πολιτική Τεχνολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η δράση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση», καθώς και από το Ινστιτούτο Νεολαίας.
Σκοπός της διαβούλευσης είναι η ανάδειξη και ιεράρχηση θεμάτων που αφορούν στο Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, θέματα συμμετοχής και διαβούλευσης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τη λειτουργία τοπικών φορέων νεολαίας, όπως τα Τοπικά Συμβούλια Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν), κοκ.
Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για το δεύτερο κύκλο διαβούλευσης, ο οποίος θα επικεντρωθεί στη διαμόρφωση ενός πλαισίου επίλυσης των σημαντικότερων προβλημάτων (και) με τη συμμετοχή των νέων του Δήμου.
Παράλληλα, οι πολίτες του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης, η οποία θα λειτουργήσει παράλληλα γι’ αυτό το σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://politech.uop.gr/ergastiri.