«Κραυγή αγωνίας» εκπέμπει το ΤΕΙ Αθήνας, αλλά και άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
λόγω της εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας που μειώνει τον αριθμό προσλήψεων εκτάκτου διδακτικού προσωπικού.
Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας Δημήτρης Νίνος δήλωσε ότι προτίθεται να στείλει επιστολή στον πρωθυπουργό, στα πολιτικά κόμματα και φυσικά στο υπουργείο Παιδείας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να μη λειτουργήσουν τα ιδρύματα από την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά.
Το πρόβλημα ανέκυψε, καθώς το υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με εγκύκλιό του, ζήτησε από τα ιδρύματα να μην προσλάβουν έκτακτο διδακτικό προσωπικό, εφόσον για τμήματα ΤΕΙ έχουν 15 μέλη Διδακτικό Προσωπικό, και για ΑΕΙ 25.
Όπως επισημαίνει ο κ. Νίνος, «είναι ακατανόητο το κριτήριο, με το οποίο ο υφυπουργός Παιδείας, Γ. Πανάρετος, ζητεί από το μεγαλύτερο Τεχνολογικό Ίδρυμα της χώρας να λειτουργήσει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Εμείς έχουμε 30.000 σπουδαστές και πάνω από 500 διδάσκοντες, ως μόνιμο προσωπικό, στα 37 τμήματα. Αυτοί διδάσκουν, σύμφωνα με το νόμο, κατά μέσον όρο 13 ώρες την εβδομάδα. Κάθε τμήμα μας, όμως, χρειάζεται 400 με 550 ώρες την εβδομάδα, λόγω των πολλών εργαστηριακών μαθημάτων και του πλήθους των σπουδαστών, τους οποίους κατανέμουμε σε ομάδες. Με ποιους διδάσκοντες θα γίνουν όλα αυτά;”
Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας επισημαίνει «ότι τα ιδρύματα μας λειτουργούν με δικό τους νόμο, που καθορίζει επακριβώς τον τρόπο πρόσληψης εκτάκτων. Επίσης έχουν δικό τους προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, ενώ υπάρχει ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό τους με τον οποίο καθορίζεται το κονδύλιο πληρωμής εκτάκτων και το οποίο ήδη έχει εγκριθεί για το επόμενο έτος».
«Το ΤΕΙ Αθήνας», συνεχίζει ο κ. Νίνος, «αποφάσισε το ίδιο να μειώσει τις ώρες από 15.000 σε 6.500 το χρόνο και λειτουργεί με 700 εκτάκτους. Τώρα μας εγκρίνονται μόνον 498. Πως θα καλύψουμε τις ώρες; Πως θα συνεχίσει την λειτουργία του το ίδρυμα; Φοβάμαι ότι μας οδηγούν, με αυτό τον τρόπο στο κλείσιμο».
Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας επισημαίνει ότι η εγκύκλιος ισχύει με τους ίδιους όρους και για τα ΤΕΙ που έχουν χιλιάδες σπουδαστές, όπως το Αθηνών, αλλά και για περιφερειακά, που έχουν σαφώς λιγότερους σπουδαστές. «Αν σ΄ όλα αυτά προσθέσουμε», καταλήγει, «και τις περικοπές κατά 40% των πιστώσεων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η έρρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος».