Συνολικά 40 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων
με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 9 Ιουνίου.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν αφορούν χειριστές μηχανημάτων (εκσκαφέα τύπου JCB), οδηγούς απορριμματοφόρων και  εργάτες καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις εργατών, πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα. Πιο συγκεκριμένα, για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 απαιτείται απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού ενώ οι υποψήφιοι για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πρέπει να καταθέσουν μαζί με τις αιτήσεις τους και το απολυτήριο ΤΕΕ ή ΙΕΚ.

Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να διαθέτουν ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ή Ε’ κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις όσων εργάστηκαν στο δημόσιο μέσα στο χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών πριν τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, απορρίπτονται ενώ δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.