Στην κάλυψη έξι θέσεων εποχικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας επτάμηνης διάρκειας προχωρεί η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Λουτρακίου – Περαχώρας, μετά την εγκριτική απόφαση του ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις αφορούν τρεις Εργάτες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δύο Διοικητικούς Δευτεροβάθμιας και έναν Υδραυλικό, επίσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27440 69551.
*inews