Ένα videaki αστείο αλλά μάλλον εύκολο να καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για …
μοντάζ..!
Πηγή