Στις 19 Ιουνίου διενεργούνται οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας στα γραφεία του Συλλόγου (Κολοκοτρώνη 2) για την εκλογή :
1-΄Εντεκα (11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2-Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και έξι (6) τακτικών μελών αυτού και αντιπροέδρου και έξι (6) αναπληρωματικών μελών
3-Τριών (3) τακτικών μελών εξελεγκτικής επιτροπής και τριών (3) αναπληρωματικών.
4-Τεσσάρων (4) εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
Η ψηφοφορία θα γίνει την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 από 7.30 πμ μέχρι 8 μμ.
Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Συλλόγου τα οποία τακτοποιήθηκαν ταμειακά μέχρι την Παρασκευή 3/6/2011 που σύμφωνα με τον νόμο ήταν η τελευταία ημέρα που υπήρχε η δυνατότητα αυτή.
Για τις εκλογές κατατέθηκαν δυο ψηφοδέλτια.

1) « ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ».
Οι υποψήφιοι σε όλες τις θέσεις είναι :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1) Αγάθος Αθανάσιος Καρδιολόγος ΚΙΑΤΟ
2) Γιώτη Αθηνά Πνευμονολόγος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
3) Δαμασκηνός Σωτηρ. Μικροβιολόγος ΚΙΑΤΟ
4) Καραμπάτος Αθαν. Γεν. Ιατρική ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΙΚΑ
5) Κοκκιόπουλος Νικ. Παθολόγος ΞΥΛ/ΤΡΟ ΙΚΑ
6) Κωνσταντογιάννης Βασιλ. ΩΡΛ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
7) Λιάτα Ολυμπία Καρδιολόγος – τ. Δ/ντρια ΕΣΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
8) Μιχαλόπουλος Βασ. Ενδοκρινολόγος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
9) Παπαπαναγιώτου Παναγ. Μικροβιολόγος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
10) Ροβήλος Ανδρέας Γεν. Ιατρική Περ. Ιατρείο Βέλλου.
11) Φιλάνδρας Αθαν. Γεν. Ιατρική Κ.Υ. Γκούρας

ΕΞΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Γκρούτση Ολγα Παιδίατρος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
2) Πετούμενος Χρήστος Γαστρεντερολόγος ΚΙΑΤΟ
3) Ρηγάτος Θεοφ. Γεν. Ιατρική ΚΙΑΤΟ
4) Σχοινοχωρίτου Ανδριανή Μικροβιολόγος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
5) Φίλης Παναγιώτης Ακτινολόγος ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Κωνσταντινιδης Κίμων Πνευμονολόγος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντιπρόεδρος Μπάρτζης Ιωαν. Γεν. Ιατρική ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΚΑ
Μέλη : 1) Γκρίλιας Δημ. του Αθαν. Καρδιολόγος ΚΙΑΤΟ
2) Μπόλιαρη Σοφία Μικροβιολόγος ΝΕΜΕΑ
3) Παπαδόπουλος Λάμπρος Οφθαλμίατρος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
4) Στάθης Παναγιώτης Μαιευτ.- Γυναικ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΚΑ
5) Στάμου Βασιλική Μικροβιολόγος τ. Δ/ντρια ΕΣΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
6) Φίλης Δημήτριος Ορθοπεδικός ΚΙΑΤΟ
7) Χαρδαλούπας Βλάσης Καρδιολόγος ΞΥΛ/ΤΡΟ
8) Χρονόπουλος Αναστ. Παιδίατρος ΚΙΑΤΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
1) Δαμασκηνός Σωτηρ. Μικροβιολόγος ΚΙΑΤΟ
2) Καλής Αριστοτέλης Γεν. Ιατρική ΝΕΜΕΑ
3) Κοκκιόπουλος Νικ. Παθολόγος ΞΥΛ/ΤΡΟ ΙΚΑ
4) Μπάρτζης Ιωαν. Γεν. Ιατρική ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΚΑ
5) Παπαπαναγιώτου Παναγ. Μικροβιολόγος ΚΟΡΙΝΘΟΣ .
6) Σεργεντάνης Νικολ. Γεν. Ιατρική ΚΟΡΙΝΘΟΣ
2) « ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1) Γεωργάκη Τίνα Ακτινολόγος Γεν. Νοσοκ. Κορίνθου
2) Διδασκάλου Ιωάννης Γεν. Ιατρική Περιγιάλι
3) Ζώγκος Ιωάννης Ορθοπεδικός ΚΟΡΙΝΘΟΣ
4) Καμπάς Νικόλ. Μαιευτ.- Γυναικ. Δ/ντής ΕΣΥ Γεν. Νοσοκ. Κορίνθου
5) Κουτουζή Σοφία Πνευμονολόγος ΞΥΛ/ΤΡΟ
6)Μαυρογιάννης Νικ. Γεν. Ιατρική Κ.Υ. Λουτρακίου
7) Μέλλος Χρυσοβαλ. Ειδικευόμενος Γεν. Νοσοκ. Κορίνθου
8) Μουλιανάκης Ιωαν. Πνευμονολόγος ΚΙΑΤΟ
9) Παππάς Νικολ. Γεν. Ιατρική Περ. Ιατρείο Αθίκια.
10) Σταματάκης Μάριος Ορθοπεδικός ΛΟΥΤΡΑΚΙ
11) Φαρμάκης Παναγ. Ειδικευόμενος Γεν. Νοσοκ. Κορίνθου
12) Φωτοπούλου Μαρία Παιδίατρος ΚΙΑΤΟ
13) Χαρτσιάς Αλέξ. Γεν. Ιατρική Γεν. Νοσοκ. Κορίνθου

ΕΞΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1)Σπανογιάννη-Αδαμ Ευαγ. Ακτινολόγος ΚΙΑΤΟ
2) Θεοδοσίου Ευαγ. Δερματολόγος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
3) Θεοχάρης Νικολ. Ορθοπεδικός ΞΥΛ/ΤΡΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Τσίρτσης Ιωάννης Μαιευτ.- Γυναικ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΚΑ
Αντιπρόεδρος Ζερβάκη Αλίκη Γεν. Ιατρική Περ. Ιατρείο Χιλιομόδι
Μέλη : 1)Δηλανάς Χρυσοστ. Καρδιολόγος Δ/ντής ΕΣΥ Γεν. Νοσοκ. Κορίνθου
2) Θεοδώρου Αγγελική Γεν. Ιατρική Κ.Υ. Λουτρακίου

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΣ
1) Δηλανάς Χρυσοστ. Καρδιολόγος Δ/ντής ΕΣΥ Γεν. Νοσοκ. Κορίνθου
2) Καμπάς Νικόλ. Μαιευτ.- Γυναικ. Δ/ντής ΕΣΥ Γεν. Νοσοκ. Κορίνθου
3) Καλύβας Λάμπρος Ορθοπεδικός Γεν. Νοσοκ. Κορίνθου
4) Μουλιανάκης Ιωαν. Πνευμονολόγος ΚΙΑΤΟ

1. Οι γιατροί κατά την προσέλευση τους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα, ή ταυτότητα του συλλόγου ή κάθε
άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (πχ διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης) για να
μπορεί να γίνεται ο σχετικός έλεγχος από την εφορευτική επιτροπή.
*moriasnews.gr