Οι κοπέλες το…
1970 : Αγάπα με, αλλά μην με ακουμπάς.

1980 : Ακούμπα με, αλλά μην με φιλάς.

1990 : Φίλα με, αλλά μην κάνεις κάτι παραπάνω.

2000 : Κάνε κάτι παραπάνω, αλλά μην το πεις σε κανέναν.

Και το 2010 : Κάνε τα πάντα,αλλιώς θα πω σε όλους ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα!!