Παρακαλούμε να προσέλθετε  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ισθμίας στις  07 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράτασης αυτής, στην Πανοπούλου Άννα, για το κατάστημα ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ στον Κάβο Ισθμίας»
2) «Εξέταση αιτήματος Λαμπράκη Μιχαήλ για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στον οικισμό Αρίων»
3) «Περί βεβαίωσης ωρών απασχόλησης πρακτικογράφου κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, τον μήνα Ιούλιο 2011»
4) «Εξέταση αιτήματος Πάκου Σταύρου για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στον οικισμό Αγίου Χαραλάμπους»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ