Η φύση κάνει το θαύμα της
μέσω του αυθορμητισμού των παιδιών, της αγνότητας της ψυχής των και της άγνοιας του πονηρού και του φόβου !!!!!!!!!!!!!!! απίστευτα είναι όλα !!!!