Στο πλευρό των ανέργων
βρίσκεται ο δήμος Τρίπολης και προνοεί γι’ αυτούς ώστε να μπορέσουν να κάνουν διακοπές.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμος θα διαθέσει για 10 μέρες τις κατασκηνώσεις στο Παράλιο Άστρος στις οικογένειες των ανέργων, αμέσως μόλις λήξει το πρόγραμμα.

Μοναδική προϋπόθεση για να ενταχθεί μια οικογένεια στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας στις κατασκηνώσεις είναι ένα μέλος της να είναι άνεργο με θεωρημένη κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από ανέργους της Τρίπολης, τότε θα γίνουν δεκτές και οικογένειες ανέργων από όλη την Αρκαδία.