Τα σημεία πώλησης
δεν είναι καταστήματα, αλλά τα σημεία όπου απλά οι πολίτες μπορούν μέχρι σήμερα να πληρώνουν τους λογαριασμούς και απασχολούν ως ένα άτομο.
Τα ΟΤΕshop θα κλείσουν κυρίως σε νησιά και τουριστικές περιοχές, όπου ήδη έχουν κλείσει άλλα 130.
Άμεσα σύμφωνα με τα όσα λέει η διοίκηση θα επηρεαστούν 400 άτομα, αλλά δεν θα απολυθούν. Μέχρι στιγμής γίνεται λόγος για μετατάξεις.
Με βάση το σχέδιο, στο τέλος του 2010, το δίκτυο καταστημάτων του ΟΤΕ στην Ελλάδα αποτελείτο από 224 OTEshop , 22 καταστήματα Cosmote και 435 Γερμανός.