Όπως ακριβώς ταξίδευε
στο εξωτερικό και ο προκάτοχός του Γ. Παπακωνσταντίνου, μετέβη ο Ευ. Βενιζέλος στις Βρυξέλλες.
Ο υπουργός Οικονομικών επέλεξε να ταξιδέψει με το κυβερνητικό αεροσκάφος, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς.
Όπως αναφέρει η «Δημοκρατία», το κόστος υπολογίζεται σε 56.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλής, μέσα σε ένα χρόνο ξοδεύτηκαν 5,8 εκατ. ευρώ για ταξίδια κυβερνητικών στελεχών.