Έντονη φημολογία
υπάρχει τις τελευταίες ώρες για νέα σημαντική υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από το διεθνή οίκο αξιολόγησης, Fitch.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από χρηματιστηριακές πηγές, ο ξένος οίκος θα κατατάξει τους ελληνικούς τίτλους στην κατηγορία των «junk», στέλνοντας την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στην τελευταία βαθμίδα.