Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης
πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε εγχώριο και ξένο νόμισμα σε «CCC» από B+ προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch, οδηγώντας τη χώρα μας ακόμη πιο βαθιά στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (junk).
Υποβάθμισε ακόμη τη βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε «C» από «B», ενώ ανακοίνωσε ότι αφαιρεί τις αξιολογήσεις από το καθεστώς Rating Watch Negative.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο οίκος, η υποβάθμιση αντανακλά την απουσία ενός νέου, πλήρως χρηματοδοτούμενου και αξιόπιστου προγράμματος της ΕΕ και του ΔΝΤ για την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη αβεβαιότητα για το ρόλο των ιδιωτών πιστωτών σε οποιαδήποτε μελλοντική χρηματοδότηση καθώς και με την εξασθενημένη μακροοικονομική προοπτική της Ελλάδας.
Στις 20 Μαΐου η Fitch είχε υποβαθμίσει την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε εγχώριο και ξένο νόμισμα, στην κατηγορία Β+ από ΒΒ+ προηγουμένως, προειδοποιώντας για περαιτέρω υποβαθμίσεις στην περίπτωση που η Ε.Ε. και το ΔΝΤ δεν ετοιμάσουν αξιόπιστο σχέδιο για την επίλυση της ελληνικής κρίσης χρέους.
Μετά από τη νέα υποβάθμιση η Ελλάδα βρίσκεται μόλις τρεις βαθμίδες πριν από την αξιολόγηση DDD, που σηματοδοτεί ότι μια χώρα έχει κηρύξει στάση πληρωμών, δηλαδή δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει το χρέος της.