Ο βρετανικός Guardian
βρήκε ένα ρυθμικό τρόπο να περιγράψει την οικονομική κρίση. Πίσω από το τραγούδι “κρύβεται” Έλληνας.

Με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει, δεν θα μπορούσε να μην έχει βάλει το λιθαράκι του στο τραγούδι της ευρωπαϊκής κρίσης ένας Έλληνας.
Το τραγούδι της ευρωπαϊκής κρίσης συνέθεσε η δημιουργική ομάδα της βρετανικής εφημερίδας “The Guardian” στην οποία μετέχει και ο Αδαάμ Σακελλαρίδης.
Ένα τραγούδι σε γρήγορους ρυθμούς και από τους στίχους καταλαβαίνει κανείς ότι οι Άγγλοι περνούν γενεές δεκατέσσερις τη χώρα μας αναφορικά με το δημόσιο χρέος της και το γεγονός ότι δεν μπορεί να το αποπληρώσει χωρίς να δανειστεί.
Η Ελλάδα έχει φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ γίνονται και αναφορές στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία.
Το τραγούδι λέγεται “pigs”, δηλαδή “γουρούνια”, που προκύπτει από τα αρχικά των χωρών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα (Portugal, Ireland, Greece, Spain).
Ο Guardian βέβαια, ρωτώντας εάν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το κάνει καλύτερα, απευθύνει κάλεσμα στους αναγνώστες του για “μουσικές απαντήσεις” στο τραγούδι της ευρωπαϊκής κρίσης..
.


The Euro Crisis Song by newsview