Η απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών χρησιμοποιείται ως όχημα για να καταστούν ελκυστικότερες οι υπό πλήρη ιδιωτικοποίηση εταιρίες, όπου το Δημόσιο έχει παρουσία. Δηλαδή, ο ΟΠΑΠ και -κυρίως- ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος. Σε αυτή την κατεύθυνση, από τα 35.000 παιγνιομηχανήματα, που θα εγκατασταθούν σε όλη τη χώρα, τα 16.500 χιλιάδες θα τα εκμεταλλεύονται οι δύο αυτοί οργανισμοί (15.000 ο ΟΠΑΠ και 1.500 ο ΟΔΙΕ).

Η κάθε άδεια, που θα δοθεί, θα ισχύει για δέκα χρόνια από τη χορήγησή της και θα δίνεται μόνο μία ανά ανάδοχο. Επίσης, προβλέπεται ότι οι κάτοχοι αυτών των αδειών δεν θα μπορούν να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους εταιρίες, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων.

Η συμμετοχή για τους παίκτες θα κοστίζει από 0,10 έως 2 ευρώ, με δυνατότητα αναπροσαρμογής του ποσού.

Σε ό,τι αφορά το διαδικτυακό στοίχημα, προβλέπεται η προκήρυξη 15 έως 50 αδειών, πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα αίτησης από τους κατόχους τους για ανανέωση ένα χρόνο πριν τη λήξη τους, με τους ίδιους όρους και νέο τίμημα. Θα δοθούν μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού και -αν δεν κατακυρωθούν όλες- τότε, όσες μείνουν, θα προκηρυχθούν ξανά, αφού περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος.

Για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό, πρέπει να είναι κεφαλαιουχική εταιρία με καταβεβλημένο κεφάλαιο 200.000 ευρώ, και να καταθέσει εγγυητική επιστολή 100.000 ευρώ, η οποία πρέπει να προέρχεται από τράπεζα εγκατεστημένη εν Ελλάδι ή σε κάποια άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την εφαρμογή των ρυθμίσεων, το Δημόσιο προσδοκά έσοδα ύψους 30% επί των μικτών κερδών για όλα τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του Διαδικτύου.

Τα κέρδη των παικτών θα φορολογούνται με 10% και ο φόρος αυτός θα παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο κάθε μήνα από τους κατόχους των αδειών.

Τυχερά παιχνίδια θα μπορούν να διεξάγονται και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα, θα απαιτείται, όμως, και η σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Τα κέρδη στους παίκτες πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο στο 80% των ποσών που παίζονται. Προβλέπεται, επίσης, περιορισμένη δυνατότητα τζακ ποτ, μόνο με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, καθώς και η άμεση απόδοση των κερδών στο λογαριασμό του παίκτη.