Κατά δύο έτη παρατάθηκε
η αποπληρωμή της τελικής δόσης, ποσού 70 εκατ. ευρώ, κοινού Ομολογιακού Δανείου αρχικού ποσού 250 εκατ. ευρώ που είχε συνάψει η Motor Oil.
Η εξόφληση των 70 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις με την τελευταία τον Ιούλιο 2013.
Το Ομολογιακό Δάνειο είχε συναφθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας της περιόδου 2003-2005 που αφορούσε την κατασκευή του συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker Complex) με Συντονίστρια Τράπεζα την Citibank International Plc.