Παραφυσικά φαινόμενα ή παιχνίδια του φωτός
; Οι απόψεις διίστανται. Το σίγουρο είναι ότι αυτές οι εικόνες απασχόλησαν πολύ μία εποχή. Εσείς τι πιστεύετε;