Μια ανάλυση-σοκ

για τις προοπτικές όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά συνολικά για την «τύχη» των δυτικών οικονομιών φιλοξενούν οι «Financial Times». Η οποία μάλιστα φέρει την υπογραφή της κορυφαίας γερμανικής τράπεζας, της Deutsche Bank, που ούτε λίγο ούτε πολύ προειδοποιεί πως η διεθνής οικονομία «βιώνει τα πρώτα στάδια μιας παγκόσμιας κρίσης δημοσιονομικού χρέους»!

Σύμφωνα με ανάλυση των Γερμανών, «ποτέ στη μέχρι τώρα καταγεγραμμένη οικονομική ιστορία τόσο πολλά κράτη δεν είχαν ταυτόχρονα και συνδυασμένα τόσο υψηλά δημοσιονομικά και χρηματοοικονομικά χρέη». Γεγονός που συνάδει με τις δυσοίωνες προβλέψεις των αναλυτών του γερμανικού οίκου σχετικά με το κατά πόσο ακόμα και μέχρι πρότινος ισχυρά κράτη, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και πρώτες απ’ όλους οι ΗΠΑ, θα μπορέσουν στο άμεσο μέλλον να αισθανθούν «ασφαλή» και τελικώς να διαφύγουν την κρίση.
Η Deutsche Bank εκτιμά πως το μείζον πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία είναι η απουσία εμπειριών στη διαχείριση μιας τόσο σύνθετης και τόσο περίπλοκης κρίσης, ενώ παλαιότερα παραδείγματα κρατών που πτώχευσαν έχοντας πολύ χαμηλότερα χρέη από τα περισσότερα που σήμερα βρίσκονται στο «κόκκινο» δεν επιτρέπουν αισιόδοξες προβλέψεις για το άμεσο μέλλον!

Στην ίδια έκθεσή της η Deutsche Bank εκτιμά πως η Ευρωπαϊκή Ενωση μπορεί να κερδίσει μόνο χρόνο επιλύοντας το ελληνικό πρόβλημα, προφανώς όμως δεν μπορεί να δώσει πειστικές λύσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παγκόσμιας κρίσης χρέους συνολικά.
.