Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 25η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Χορήγηση ή μη στον κ. ΠΑΠΠΑ Δημήτριο προέγκρισης άδειας ίδρυσης κατ/τος “Εστιατόριο – Ταβέρνα” στα Πίσια.
2.Εισήγηση επί της τροποποίησης του “Κανονισμού χορήγησης αδειών σε εταιρείες εμφιάλωσης και είσπραξης εμπορίας νερού”.
3.Εισήγηση επί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στο Λουτράκι.
4.Συζήτηση – ενημέρωση και διαμόρφωση πρότασης αναφορικά με τη μεταφορά αφετηρίας – τέρματος λεωφορείων ΚΤΕΛ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.Συμβούλια Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων
2.Πρόεδρο και μέλη συμβουλίου Δ.Κ.
Λουτρακίου – Περαχώρας.
3.ΚΤΕΛ Κορινθίας Α.Ε. (υπόψη κ. Μάρκελλου)
4.Φορείς Λουτρακίου για παράσταση κατά ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων
τη συνεδρίαση και διατύπωση απόψεων
α)Ένωση Εμπόρων & Επαγγελματοβιοτεχνών
Λουτρακίου (υπόψη κ. Μαρίνη Γ.)
β)Σύλλογος ξενοδόχων Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων
(υπόψη κ. Παππά Δημητρίου)
γ)Σωματείο Επαγγελματιών Γαστρονομίας,
Εστίασης & Συμποσίου Ν. Κορινθίας
(υπόψη κ. Ντούσικου Χ.)
δ)Μεταφορικός Τουριστικός Συν/σμός Ραδιοταξί Λουτρακίου
(υπόψη κ. Μήτρου Γεωργίου)