Με ανακοίνωσή της η Fitch

προειδοποίησε ότι η συμμετοχή των ιδιωτών σε ένα οποιοδήποτε μελλοντικό σχήμα χρηματοδότησης της Ελλάδας θα μπορούσε να πυροδοτήσει την υποβάθμιση της χώρας στη χρεοκοπία (rating default event).

Ο ίδιος οίκος χαρακτηρίζει μη ρεαλιστικούς τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, αμφιβάλλοντας κατά πόσο η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να αντέξει τα πρόσθετα μέτρα λιτότητας. Προς επίρρωσιν επισημαίνει ότι τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο του έτους επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες αυτές.
Όπως προβλέπει η Fitch με τη δομή που φαίνεται να προκρίνει η Ε.Ε.(συμμετοχή ιδιωτών) για το νέο πακέτο, η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλάδας δεν θα είναι και τόσο ομαλή.