Οι κατεδαφίσεις έγιναν στην πόλη Dundee της Σκωτίας…

*24wro