Έχουμε φτάσει στο σημείο κάθε γεννιά να υποστηρίζει πως αγωνίζεται για το μέλλον της επόμενης και στο τέλος αυτό που παραδίδει να είναι ένας κόσμος όλο και πιο διεφθαρμένος, άδικος και μολυσμένος. Ένας κόσμος που λειτουργεί με μόνο κριτήριο το ατομικό συμφέρον…

Τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Αγίων Θεοδώρων, τόσο σαν πολίτες, όσο και σαν μητέρες αρνούμαστε να διαπραγματευτούμε το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας.
Ενώνουμε λοιπόν τις φωνές και τις δυνάμεις μας με όλους τους συμπολίτες που αντιστέκονται στη δημιουργία μονάδας χημικών που θα οδηγήσει σε επιπλέον υποβάθμιση της περιοχής.
Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όπως έλεγε ο Μολιέροςστη ζωή δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι’ αυτό που κάνουμε αλλά και γι’ αυτό που πρέπει και δεν κάνουμε.
η Γραμματέας                                                     η Πρόεδρος
κα Αστερίου                                                          κα Μυλωνά