Μένει  ένας  μήνας  για  να  ανοίξουν  τα  σχολεία  μας  μαζί  με  τα  τεράστια  προβλήματα  που  θα  χρειαστεί  να  αντιμετωπίσουμε  ,  πρώτα  με  την  έλλειψη  Δασκάλων- Καθηγητών, ελλείψεις  βιβλίων,  κτηριακά  προβλήματα, και  σήμερα  ο  Δήμος  διαθέτει  μόνο  100.000  ευρώ  για  την  κάλυψη  όλων  των  σχολείων  του  διευρυμένου  δήμου   με  μεγάλα  προβλήματα  λόγο  παλαιότητας  για  τις  επισκευές  τους…
  Ενοποίηση  των  Σχολικών  επιτροπών  με  μηδενικά  σχεδόν  ποσά  μιάς  και  οι  κρατικές  επιχορηγήσεις  θα  κοπούν ,  με   αποτέλεσμα  δυσκολίες  λειτουργικές   όπως  αγορές  αναλωσίμων  πληρωμές   ρεύματος ,  αγορές   διδακτικών  υλικών  και   άλλα.
Σε  όλα  αυτά  που  θα  χρειαστεί  να  βοηθήσουμε  να  διεκδικήσουμε  αλλά  και  να  απαιτήσουμε  για  τα  παιδιά  μας  πρέπει  να  είμαστε  ενωμένοι  και   αλληλέγγυοι  .
Πρόταση   του  συλλόγου   γονέων  περαχώρας   είναι   η  συγκέντρωση  όλων  των  συλλόγων  αρχές   Σεπτέβρη    για   κοινούς   στόχους   και  αγώνες.
Τέλος   ένα  πρόβλημα  που  αντιμετωπίζουν  τα  σχολεία  περαχώρας    είναι  οι  εγγραφές   μαθητών  με  μόνιμη  κατοικία  την  περαχώρα  στα  σχολεία  του  Λουτρακίου.  Επιτέλους   πρέπει   να  τιμήσουμε  τα  σχολεία  μας   γιατί  διαθέτουν  και  άρτιο  διδακτικό  προσωπικό   καθώς  και  άρτια  επανδρωμένα   κτήρια.
Προκειμένου   να  ανακόψουμε  το  κάκιστο  αυτό  φαινόμενο  και  με  την  σπάθη  του  κλεισίματος  κάποιου   σχολείου  θα  αναρτήσουμε  στο  διαδίκτυο  ποιοι   γονείς  Περαχωρίτες  έγραψαν  τα  παιδιά  τους  στο  Λουτράκι  με   ψευδή  στοιχεία.
Ευχαριστούμε   και  περιμένουμε  επαφές   από  τα  προεδρεία   των  συλλόγων  η  ηλεκτρονική   διεύθυνση   είναι        dima66@windowslive.com.
                                                                        
                                                                       ΠΕΡΑΧΩΡΑ   10   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    2011