Αίτηση υπέβαλε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων, Αμβρόσιος, προκειμένου να επισκεφθεί τον τελευταίο κρατούμενο της Χούντας, Νίκο Ντερτιλή, χαρακτηρίζοντάς τον ως «γενναίο Έλληνα, τον οποίο θέλει να συγχαρεί διά ζώσης»…

Αποκαλυπτικό είναι το κείμενο της επιστολής – αίτησης του ιεράρχη, με το οποίο δεν κρύβει τα αισθήματα που τρέφει για τον γνωστό χουντικό: «Επιθυμώ να επισκεφθώ τον γενναίο Έλληνα αδελφό μας στο δεσμωτήριό του, κατ’ εφαρμογή του λόγου του Θεού. Θα ήθελα να του σφίξω το χέρι και να τον συγχαρώ διά ζώσης φωνής μόνο και μόνο διότι παραμένει πιστός στις αρχές του καθ’ ον χρόνο θα ηδύνατο με μιαν υποκριτικήν δήλωση μετανοίας να έχει κερδίσει την ελευθερίαν του. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρχές και δεν τις θυσιάζουν αποτελούν πρότυπα ζωής. Ακόμη και τότε που οι αρχές των δεν γίνονται αποδεκτές από την πλειονότητα ενός λαού», επισημαίνει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων.
Και καταλήγει: «Βεβαίως και θα τον επισκεφθώ. Ο Ντερτιλής δεν είναι εγκληματίας».
 *peloponnisiaki.g