Ντροπή και μόνο ντροπή είναι οι λέξεις που ταιριάζουν στους υπεύθυνους όταν σε ένα  κτίριο ΝΠΔΔ υποτιμάται έτσι το σύμβολο του έθνους…

*ευχαριστούμε τον Ντίνο για τις φωτογραφίες