Τελικά το επάγγελμα του φωτογράφου, έχει και τα καλά του…