Νέα πηγή εσόδων για τον κρατικό μηχανισμό θα αποτελέσει το τσιγαρόσημο που θα επιβληθεί σε κέντρα διασκέδασης άνω των 300 τ.μ. με ζωντανή μουσική, μετά από κοινή απόφαση τεσσάρων υπουργείων…
Το τσιγαρόσημο, που διαμορφώνεται στα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,σε κέντρα διασκέδασης και καζίνο άνω των 300τ.μ., θα έχει ισχύ για ένα χρόνο, ενώ οι χώροι καπνιζόντων δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το μισό εμβαδόν των καταστημάτων.
Σύμφωνα με το Έθνος, η απόφαση προβλέπει τα εξής:
– Να έχει μέσιστο εμβαδόν το μισό του συνολικού εμβαδού του καταστήματος και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι του καταστήματος.
– Να διακρίνεται σαφώς από τους χώρους των μη καπνιζόντων με ειδική σήμανση.
Η υποβολή της αίτησης θα μπορεί να γίνεται είτε ηλεκτρονικά με την καταβολή του τέλους στις τράπεζες είτε αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Θα ισχύει για έναν χρόνο και θα ανανεώνεται αμέσως μετά την λήξη της.
Από το μέτρο αυτό περιμένουν έσοδα 40 εκατομμυρίων ευρώ, αφού για ένα κατάστημα 301 τ.μ. θα φτάνει τις 30.100 ευρώ.
Το υπουργείο μάλιστα, εξετάζει και το ενδεχόμενο να επεκταθεί το δικαίωμα χώρων καπνιζόντων και στα μικρότερα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική.
Ο χρόνος καταβολής του φόρου θα γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε με την καταβολή τέλους στις τράπεζες, είτε αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Πηγή: Έθνος